Tietoa sisäilmaongelmista

Suuri osa sisäilmaongelmista liittyy usein henkilöiden kokemiin viihtyvyyshaittoihin.


Terveys- ja viihtyvyyshaittoja aiheuttavat sisäilman fysikaaliset, kemialliset ja biologiset tekijät.  


Sisäilmaongelmien taustalla on usein monien aiheuttajien pitkäaikainen vaikutus:
 - epäpuhtauspitoisuudet ja niiden yhteisvaikutus
 - huollon ja korjaustoimien laiminlyönti
 - ilmanavaihdon puutteet ja rakenteiden epätiiveys

Kiinteistön laitteistot on usein säädetty asetuksille, jotka eivät vastaa tilojen käyttötarvetta.  Esim. ilmanvaihto kytkeytyy liian myöhään aamuisin toimintaan ja iltaisin liian aikaisin pois tai ilmanvaihtoa ei osata käyttää oikein. Usein korvausilmaa tulee asuntoon liian vähän ja se tulee usein hallitsemattomasti rakenteiden epätivieyskohtien kautta, jolloin rakenteiden epäpuhtaudet kulkeutuvat sisätiloihin aiheuttaen oireilua.

Sisäilmatutkimuksissa tuleekin kiinnittää huomiota rakennuksen kokonaistilanteeseen yksittäisen haittatekijän tutkimisen sijaan. Sisäilmatukimus alkaakin tämän vuoksi aina aloituskatselmuksella, jossa käydään asikkaan ja tilojen käyttäjien kanssa läpi tiedossa olevat haitat ja korjaustarpeet ja laaditaan yksilöity tutkimussuunnitelma kustannusarvioineen

Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160
OK Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

| Vastaa

Uusimmat kommentit

13.10 | 17:33
Alku on saanut 17
11.02 | 17:31
Palvelut on saanut 3
Tykkäät tästä sivusta